Booking

Step by step for at booke Jegums Oase
 
1. Find den uge som du/I ønsker at leje og se om den er ledig
 
2. Skriv en mail i kontaktfeltet og book ugen. Se note 1.
 
3.Du vil modtage en bekræftigelsesmail, senest 24 timer senere
 
4. Du indbetaler depositum på kr. 900,- ( krigsveteraner kr. 700,-) senest 14 dage efter booking til et kontonummer som du modtager i bekræftigelsen
 
5. 14 dage før lejemålet starter, indbetaler du/I restbeløbet: Kr. 1800 + depositum for forbrug kr. 950,-, samt evt. slutrengøring kr
600,- = i alt kr. 2775 / 3350 ( Krigsveteraner kr. 2275 / 2850 )
 
6. På ankomstdagen afhenter du/I nøglen ( adresse vil fremgå af din bekræftigelsesmail) og aflæser strøm i huset
 
7. På afrejsedagen fortager du/I evt. selv slutrengøring med mindre du/I har bestilt dette, aflæser strøm og aflevere nøglen i postkassen senest kl 11.00 
 
8. 14 dage efter afrejse modtager du endelig afregning. ( el og evt. ekstra rengøring)
 
Note 1. 
* Opgiv periode (lørdag kl 1500 til lørdag kl 1100)
 
* Opgiv navn og evt hvis du er krigsveteran (dokumentation kræves)
 
* Opgiv antal personer i lejeperioden
_____________________________________________________

Step by step on how to rent Jegums Oasis

1. Find the week you want to book and see if it is free

2. Write an e-mail in the contact here on the website and reserve    the week. Look at note 1.
 
3. You will recieve confirmation, maximum 24 hours later
 
4. You pay the deposit at 900 danish kroner (warveterans 700 danish kroner) no later than 14 days after booking, to an account witch you will recieve in the comfirm mail. 
 
5. 14 days before the holiday starts, you pay the rest of the rentalmoney: Danish kroner 1800 + deposit for consumption 950,- + possible cleaning kr. 600,- = total 2750,-/ 3350,- (war veterans kr. 2250,- / 2850,- ) 
 
6. On the arrivalday you will pick up the key ( adress is on your comfirm mail) and read the meternumbers for electricity in the house.

7. The day you leave, you clean the house unless you have orderet cleaning, read the meternumbers and hand over the keys at 11 a.m
 
8. No later than 2 weeks after leaving, you will recieve final settlement. 

Note1.
* Name period ( Saturday 15 p.m to Saturday 11 p.m)
* Give up name for renter and is you are a war veteran 
* Give up numbers of people in the rentalperiod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegums Oase